Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

grožđani šećer

grožđani šećer →  glukoza ...

gvanin

gvanin (prema gvano), 2-amino-6-oksopurin, purinska baza, sastojak nukleozida gvanozina. ...

gvanozin

gvanozin (prema gvanin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

hem

hem (prema grč. αἷμα: krv), molekula koja sadržava željezo i porfirinski prsten (protoporfirin IX), ...

hemiceluloze

hemiceluloze (hemi- + celuloza), heterogena skupina dugolančastih polisaharida koji se razlikuju od ...

hemoglobin

hemoglobin (hemo- + lat. glob[us]: kugla), hemoprotein u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima), odgovoran ...

hemoproteini

hemoproteini (hemo- + protein), proteini koji u svojem sastavu sadrže hem. To su stanični prenositelji ...

hidrolaze

hidrolaze (prema hidroliza), skupina enzima (hidrolitički enzimi) koji kataliziraju hidrolizu kemijskih ...

hipoksantin

hipoksantin (hipo- + ksantin) →  inozin ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >