Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

histidin

histidin (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), C6H9N3O2, esencijalna proteogena aminokiselina ...

histoni

histoni (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), skupina malih, vrlo bazičnih bjelančevina koje ...

hitin

hitin (prema grč. χıτών: haljina; oklop), rožnata tvar koja čini vanjski oklop člankonožaca, a nalazi ...

Holley Robert William

Holley [hɔ'li], Robert William, američki biokemičar (Urbana, Illinois, 28. I. 1922 – Los Gatos, California, ...

Hoppe-Seyler Ernst

Hoppe-Seyler [hɔ'pə zại'ləɹ], Ernst, njemački kemičar i fiziolog (Freyburg, 26. XII. 1825 – Wasserburg ...

imunoglobulini

imunoglobulini (imuno- + globulini), skupina globularnih bjelančevina; nazivaju se i protutijela; nositelji ...

inhibitor

inhibitor (od lat. inhibere: zadržati, priječiti). 1. U kemiji, tvar koja u malim količinama usporava ...

inozin

inozin (od grč. ἴς, genitiv ἰνός: živac, vlakno), nukleozid sličan adenozinu (umjesto amino-skupine ...

inozitol

inozitol (grč. ἴς, genitiv ἰνός: živac, vlakno + [alkoh]ol), C6H6(OH)6, heksahidroksicikloheksan, ciklički ...

inulin

inulin (od lat. inula: oman), C6nH10n+2O5n+1 bijeli praškasti polisaharid sastavljen od jedinica fruktoze. ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >