Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

invertni šećer

invertni šećer (od lat. invertere: okrenuti), u kemiji →  inverzija ...

ionofori

ionofori (ion + -for), organski spojevi koji olakšavaju prolaz nekog anorganskog iona kroz lipidnu barijeru ...

izoleucin

izoleucin (izo- + leucin) C2H5CH(CH3)CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina. Nalazi se u ...

izomeraze

izomeraze (prema izomerija), enzimi koji kataliziraju različite reakcije izomerizacije. Dijele se na: ...

karnitin

karnitin (prema lat. caro, genitiv carnis: meso), trimetilaminohidroksibutirat, (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO–, ...

katepsini

katepsini (prema grč. ϰαϑέψεıν: iskuhati), skupina unutarstaničnih proteolitičkih enzima (→  proteaze). ...

kazein

kazein (od lat. caseus: sir), glavna bjelančevina u mlijeku. Smjesa je fosfoproteina, kojih se frakcije ...

keratini

keratini (prema grč. ϰέρας, genitiv ϰέρατος: rog), složene netopljive, nitaste bjelančevine, građene ...

ketonska tijela

ketonska tijela, uvriježeni neprikladni zajednički naziv za acetoacetat, produkt njegove dekarboksilacije ...

ketoza

ketoza (ket[oni] + -oza). 1. U medicini, stanje organizma pri kojem se u krvi nakupljaju ketonska tijela, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >