Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

ksenobiotici

ksenobiotici (kseno- + -biotik), tvari strane živomu organizmu (lijekovi, pesticidi, bojni otrovi, industrijski ...

laktoza

laktoza (prema lat. lac, genitiv lactis: mlijeko) ili mliječni šećer, C12H22O11, disaharid koji se nalazi ...

lecitini

lecitini (prema grč. λέϰıϑος: žumanjak), zajedničko ime za skupinu fosfolipida (→  lipidi), koji se sastoje ...

lektini

lektini (engl. lectin, prema lat. lectum: izabrano) →  glikobiologija ...

Leloir Luis Federico

Leloir [ləlwa:'ʀ], Luis Federico, argentinski biokemičar francuskog podrijetla (Pariz, 6. IX. 1906 – ...

leucin

leucin (njem. Leucin, prema grč. λευϰός: bijel) (CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina, ...

liaze

liaze (od grč. λύεıν: osloboditi, odriješiti), skupina enzima koji kataliziraju kidanje kovalentnih ...

ligaze

ligaze (od lat. ligare: vezati), skupina enzima koji kataliziraju stvaranje kovalentne veze (C–O, C–S, ...

lignin

lignin (od lat. lignum: drvo), neugljikohidratni polifenolni polimer, glavni sastojak drva (15 do 35%), ...

limunska kiselina

limunska kiselina (citronska kiselina), C6H8O7, trikarboksilna hidroksi-kiselina; bijela tvar bez mirisa, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >