Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

linolna kiselina

linolna kiselina (lat. linum: lan + oleum: ulje), dvostruko nezasićena masna kiselina, CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH, ...

lipaze

lipaze (prema grč. λίπος: mast), skupina enzima koji kataliziraju hidrolizu lipida. Nalaze se u krvi, ...

lipidi

lipidi (grč. λίπος: mast + -id), skupina prirodnih spojeva topljivih u kloroformu, eteru i benzenu, ...

Lipmann Fritz Albert

Lipmann (amer. izgovor [li'pmən], njem. [li'pman]), Fritz Albert, njemački i američki biokemičar (Königsberg, ...

lipoproteini

lipoproteini (grč. λίπος: mast + proteini), čestice u krvnoj plazmi sastavljene od lipida i proteina, ...

Lipscomb William Nunn

Lipscomb [li'pskəm], William Nunn, američki kemičar (Cleveland, 9. XII. 1919 – Cambridge, Massachusetts, ...

lizin

lizin (prema grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje), H2N(CH2)4CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina ...

Lynen Feodor

Lynen [ly:'nən], Feodor, njemački biokemičar (München, 6. IV. 1911 – München, 8. VIII. 1979). Profesor ...

MacKinnon Roderick

MacKinnon [məki'nən], Roderick, američki biofizičar (Burlington, Massachusetts, 19. II. 1956). Diplomirao ...

maltoza

maltoza (njem. Maltose, prema engl. malt: slad) (C12H22O11), disaharid sastavljen od dviju molekula ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >