Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

manitol

manitol (mana +[alkoh]ol) (C6H14O6), prirodni šećerni alkohol nastao redukcijom manoze. Upola je manje ...

manoza

manoza (prema mana) (C6H12O6), monosaharid srodan glukozi. Vrlo je značajna sastavnica glikoproteina ...

masne kiseline

masne kiseline, zasićene ili nezasićene alifatske ravnolančaste monokarboksilne kiseline (→  karboksilne ...

masti

masti, skupina prirodnih tvari koje se nalaze u svakoj biljnoj i životinjskoj stanici, osobito u masnome ...

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...

Merrifield Robert Bruce

Merrifield [me'rifi:ld], Robert Bruce, američki biokemičar (Fort Worth, Texas, 15. VII. 1921 – Cresskill, ...

metionin

metionin (me[til] + grč. ϑεῖον: sumpor), CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina, ...

mijelin

mijelin (prema grč. μυελός: moždina), mekana bijela višeslojna ovojnica sastavljena od lipida i bjelančevina, ...

mikotoksini

mikotoksini (miko- + toksini), otrovne tvari što ih sintetiziraju gljive. To je raznorodna skupina kemijskih ...

Mildner Pavao

Mildner, Pavao, hrvatski biokemičar (Zagreb, 6. VI. 1918 – Zagreb, 20. II. 2012). Diplomirao je kemiju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >