Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

adukcija

adukcija (kasnolat. adductio: privođenje), primicanje čitava uda središnjoj ravnini tijela, ili dijela ...

agamija

agamija (a1- + -gamija). 1. Bezbračnost, beženstvo. 2. U biologiji, način razmnožavanja nespolnim ...

aglutinacija

aglutinacija (lat. agglutinatio: sljepljivanje). 1. Način tvorbe riječi i gramatičkih oblikâ s pomoću ...

aglutinogen

aglutinogen (lat. agglutinare: prilijepiti + -gen), tvar koja ima antigene (→  antigeni) sposobnosti. ...

agonistički instinkt

agonistički instinkt (grč. ἀγωνıστıϰός: borben), borbeni nagon svojstven mnogim životinjskim vrstama, ...

akcijske struje

akcijske struje ili akcijski potencijali, promjene električnog potencijala na staničnim membranama (npr. ...

akromatin

akromatin (grč. ἀχρώματος: bezbojan), sastavni dio stanične jezgre koji se slabo boji bazičnim bojama. ...

aleli

aleli ili alelomorfi (alelo- + -morf), alternativni geni (npr. A i a) koji pripadaju istomu mjestu (locusu) ...

Alfirević Slobodan

Alfirević, Slobodan, hrvatski biolog i oceanograf (Kaštel Gomilica, 27. I. 1924 – Split, 27. I. 1997). ...

alkaloza

alkaloza (alkal[ij] + -oza) →  acidobazična ravnoteža ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|