Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

celularna teorija

celularna teorija (od lat. cellula: stanica) →  stanična teorija ...

Centar za istraživanje mora Rovinj

Centar za istraživanje mora, Rovinj →  institut ruđer bošković ...

centromera

centromera ili kinetohora (centro- + -mer; grč. ϰıνητıϰός: vješt gibanju + χώρα: prostor), pokretno ...

centrosom

centrosom (centro- + -som), specijalizirano područje u stanicama kraj jezgre, gdje su spojeni mikrotubuli ...

cilija

cilija (lat. cilium: treplja), kratak, stezljiv (kontraktilan) i ritmički pokretljiv izraštaj protoplazme ...

cistron

cistron ili funkcionalni gen (engl. cistrone, od lat. cis: s ove strane i trans: preko), dio molekule ...

citogenetika

citogenetika (cito- + genetika), grana biologije, odn. genetike, koja proučava one stanične strukture ...

citokemija

citokemija (cito- + kemija), grana stanične biologije koja se u istraživanju žive tvari služi kemijskim ...

citokineza

citokineza (cito- + -kineza), dio mitoze u kojem se dijeli citoplazma. Počinje s pojavom brazde kroz ...

citokinini

citokinini (cito- + grč. ϰινεῖν: kretati se), hormoni rasta u biljaka koji se obično izvode iz organske ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|