Struka biologija, pronađeno natuknica: 698

Dausset Jean

Dausset [do'sε], Jean, francuski hematolog i imunolog (Toulouse, 19. X. 1916 – Palma de Mallorca, Španjolska, ...

De Vries Hugo

De Vries [də vris], Hugo, nizozemski botaničar (Haarlem, 16. II. 1848 – blizu Amsterdama, 21. V. 1935). ...

degeneracija

degeneracija (kasnolat. degeneratio, od lat. degenerare: izroditi se, izopačiti se). 1. U biologiji ...

Delbrück Max

Delbrück (njem. izgovor [dε'lbryk], engl. [de'lbruk]), Max, američki biolog njemačkog podrijetla (Berlin, ...

dendriti

dendriti (grč. δένδρον: drvo). 1. Mahovinaste i granate tvorevine nekih minerala, osobito željeznog ...

denitrifikacija

denitrifikacija (de- + nitrifikacija) →  dušične bakterije ...

determinacija

determinacija (latinski determinatio: određivanje granice; omeđivanje). 1. Općenito, činjenica da je ...

detritus

detritus [de:tri:'tus] (lat.: izlizan, istrošen; kršje, strugarije). 1. U geologiji, kameno kršje nastalo ...

Devidé Zvonimir

Devidé [~de'], Zvonimir, hrvatski botaničar citolog (Lenart, Slovenija, 6. VIII. 1921 – Zagreb, 10. IX. 2011). ...

dezoksiribonukleinska kiselina

dezoksiribonukleinska kiselina (DNA ili DNK) →  nukleinske kiseline ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|