Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

alogamija

alogamija (alo- + -gamija) →  stranooplodnja ...

alomorfoza

alomorfoza (grč. ἀλλόμορφος: drukčijeg oblika), u biologiji, različite veličine homolognih organa u ...

alopatrijske populacije

alopatrijske populacije (od alo- + grč. πατρίς: postojbina i lat. populus: narod), dvije prvotno vrlo ...

alosomi

alosomi (alo- + -som) →  kromosomi ...

Američki prirodoslovni muzej

Američki prirodoslovni muzej (engl. American Museum of Natural History), muzej utemeljen 9. IV. 1869. ...

amfigonija

amfigonija (amfi- + -gonija), spolno razmnožavanje uz sudjelovanje obiju gameta, za razliku od partenogeneze, ...

amfimiksija

amfimiksija (amfi- + grč. μῖξıς: miješanje), spajanje zametne citoplazme dviju roditeljskih jedinki ...

amitoza

amitoza (a1- + grč. μίτος: nit, žica), izravna dioba stanice; dioba citoplazme i jezgre bez oblikovanja ...

amputacija

amputacija (lat. amputatio: odsijecanje). 1. Traumatsko, operacijsko ili spontano uklanjanje organa ...

anabolizam

anabolizam (ana- + [meta]bolizam) ili biosinteza, proces kojim u živom organizmu složene biološke molekule ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|