Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

Ban Nenad

Ban, Nenad, hrvatski molekularni biolog (Zagreb, 3. V. 1966). Diplomirao molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom ...

Barrovo tjelešce

Barrovo tjelešce, kromatinsko zrnce u jezgrama ženskih somatskih stanica sisavaca (i čovjeka); identično ...

Bartlett Maurice Stevenson

Bartlett [bα:'tlət], Maurice Stevenson, engleski biomatematičar statističar (London, 18. VI. 1910 – ...

bastard

bastard (starofranc.: pozakonjeni izvanbračni sin plemića, preko njem.). 1. Potomak dviju različitih ...

Bateson William

Bateson [bẹi'tsən], William, engleski biolog (Withby, 8. VIII. 1861 – London, 8. II. 1926). Jedan od ...

Beadle George Wells

Beadle [bi:'dl], George Wells, američki genetičar (Wahoo, Nebrasca, 22. X. 1903 – Pomona, California, ...

Benović Adam

Benović, Adam, hrvatski planktolog i ekolog (Osijek, 10. IV. 1943 – Dubrovnik, 6. XII. 2011). Studij ...

binarna nomenklatura

binarna nomenklatura →  nomenklatura, botanička i zoološka ...

bioelektricitet

bioelektricitet (bio- + elektricitet), stvaranje ili djelovanje električne struje ili napetosti u živim ...

biofizika

biofizika (bio- + fizika), interdisciplinarna znanost, grana fizike i biologije koja proučava fizička ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|