Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

biogenetski zakon

biogenetski zakon, prema formulaciji E. Haeckela (1866), ontogeneza (razvoj zametka) kratka je rekapitulacija ...

biogeneza

biogeneza (bio- + -geneza). 1. U biologiji, učenje da svako živo biće potječe od živog bića: omne vivum ...

biogeografija

biogeografija (bio- + geografija), znanost o geografskoj raširenosti živoga svijeta: biljaka (fitogeografija), ...

biokatalizatori

biokatalizatori (bio- + katalizator), tvari koje se u malenim količinama nalaze u živim organizmima ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

biološka statistika

biološka statistika →  biometrija ...

biološki sat

biološki ili fiziološki sat, sustav koji može mjeriti vrijeme i određivati vremensku strukturu bioloških ...

bioluminiscencija

bioluminiscencija (bio- + luminiscencija), hladno svijetljenje u živih organizama koji procesom izmjene ...

biomagnetika

biomagnetika (bio- + magnetika), znanost o magnetizmu u biološkim sustavima. Glavne su grane biomagnetskih ...

biomagnetizam

biomagnetizam (bio- + magnetizam), pojava magnetizma u biol. sustavima. Magn. polja mogu u njima biti ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|