Struka biologija, pronađeno natuknica: 706

biometrija

biometrija (bio- + -metrija) ili biološka statistika, skupna oznaka za sve brojčane obradbe mjerljivih ...

bioritmika

bioritmika (prema bioritam) →  kronobiologija ...

biosociologija

biosociologija (bio- + sociologija), znanost o zajednicama živih bića. Kao dio biologije proučava pojedine ...

biotip

biotip (bio- + -tip), potomstvo nastalo samooplodnjom biljaka (tzv. čista linija), partenogenezom ili ...

biotipologija

biotipologija (bio- + tipologija), biološka disciplina koja se bavi usporednim proučavanjem tjelesnih, ...

biseksualnost

biseksualnost (bi- + seksualnost, prema lat. sexus: spol). 1. Seksualno usmjerenje koje uključuje romantičnu ...

blastem

blastem (grč. βλάστημα: klica), skupina nediferenciranih kličnih stanica koje se poslije razviju u ...

blastogeneza

blastogeneza (blasto- + -geneza), u biologiji, razmnožavanje nespolnim načinom, pupanjem, npr. kod mješinaca ...

blastula

blastula (znanstv. lat. < grč. βλαστός: klica), stadij u razvoju zametka mnogih mnogostaničnih životinja, ...

Botteri Matija

Botteri, Matija, hrvatski samouki prirodoslovac (Hvar, 7. XII. 1808 – Orizaba, Meksiko, 7. VII. 1877). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|