Struka biokemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 43

abzimi

abzimi (akronim od engl. a[nti]b[ody]: protutijelo + [en]zimi), katalitička protutijela, kompleksni ...

aeracija

aeracija (prema grč. ἀήρ: zrak, lat. aer), prozračivanje, dovođenje zraka, npr. u vodu radi pročišćivanja, ...

Alačević Marija

Alačević, Marija, hrvatska mikrobiologinja i genetičarka (Makarska, 19. IV. 1929 – Zagreb, 25. II. 2015). ...

anabolizam

anabolizam (ana- + [meta]bolizam) ili biosinteza, proces kojim u živom organizmu složene biološke molekule ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

bioproces

bioproces →  biokemijsko inženjerstvo ...

bioproizvod

bioproizvod, proizvod mijene tvari (metabolizma) tijekom rasta i održavanja životne aktivnosti živih ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

bioreaktor

bioreaktor (bio- + reaktor) →  biokemijsko inženjerstvo ...

(1)  2  3  4  5