Struka biokemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 42

kultivacija

kultivacija (prema srednjovj. lat. cultivare: obrađivati, uzgajati, od lat. cultus: obrađivanje, uzgoj; ...

Lazarevski Gorjana

Lazarevski, Gorjana (rođena Radobolja), hrvatska kemičarka (Omiš, 13. I. 1946). Diplomirala je 1969. ...

mikrobna biomasa

mikrobna biomasa, biomasa proistekla rastom i razmnožavanjem mikrobnih stanica; temeljni biokatalitički ...

mikrobna proizvodnja

mikrobna proizvodnja, proizvodnja različitih biokemijskih i kemijskih proizvoda primjenom mikroorganizama. ...

mikrobni proces

mikrobni proces, proces uzrokovan prisutnošću i životnim djelovanjem mikroorganizma, odn. mikrobnih ...

mikrobni rast

mikrobni rast, rast i razmnožavanje mikrobnih stanica, koji ovise o genetičkim i fiziološkim svojstvima ...

mikrobni uzgoj

mikrobni uzgoj, uzgoj (kultivacija) mikroorganizama na prirodnim ili umjetnim hranjivim podlogama; provodi ...

pektini

pektini (od grč. πηϰτός: učvršćen, zgusnut), heterogena skupina strukturnih biljnih polisaharida, sastavljenih ...

Rajner Ernest

Rajner, Ernest, hrvatski kemičar (Sarajevo, 23. III. 1911 – Pariz, 10. VI. 1998). Diplomirao je 1934. ...

supstrat

supstrat (lat. substratum). 1. Podloga, osnova, temelj. 2. U lingvistici, domaći jezik na nekom području ...

|<  1  2  3 (4)  5