Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

aktinomiceti

aktinomiceti (aktino- + grč. μύϰης, genitiv μύϰητος: gljiva) (Actinomycetales), »zrakaste gljive«, velika ...

albinizam

albinizam (učeni naziv od port. albino: bjeloputi crnac, prema lat. albus: bijel), prirođena i nasljedna ...

aldrovanda

aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), mesožderna vodena biljka trajnica iz por. rosika (Droseraceae). ...

Aldrovandi Ulisse

Aldrovandi [~va'~], Ulisse, talijanski prirodoslovac, botaničar i erudit (Bologna, 11. IX. 1522 – Bologna, ...

aleuron

aleuron (aleuronska zrnca) (grč. ἄλευρον: brašno), zrnca bjelančevina koja se razvijaju u pričuvnim ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

alkana

alkana (arap. al-ḥinnā’: kana) →  krvavica ...

aloj

aloj (Aloë) (lat. < grč. ἀλόη), biljni rod iz por. ljiljana (Liliaceae). To su sukulentne biljke s mesnatim ...

alpinum

alpinum (lat. Alpinum: alpsko) →  botanički vrt ...

Alschinger Andreas

Alschinger [a'lšiŋəɹ], Andreas, austrijski botaničar (Angern kraj Čeških Budĕjovica, 20. XI. 1791 – ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|