Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

ananasovke

ananasovke (Bromeliaceae), por. jednosupnica iz reda Bromeliales. Pripada joj oko 60 rodova s oko 1500 ...

anatomija

anatomija (grč. ἀνατομία: rasijecanje, rezanje), znanost o građi živih organizama. Anatomija čovjeka ...

andrecej

andrecej (novolat. androeceum) →  cvijet ...

androginija

androginija (grč. ἀνδρόγυνος: dvospolac, hermafrodit, eunuh). 1. U botanici, pojava da su na istome ...

anđelika

anđelika (angelika) (novolat. angelica, prema lat. angelicus: anđeoski) (Angelica archangelica), trajnica ...

anemofilija

anemofilija (anemo- + -filija) →  oprašivanje ...

anemogamija

anemogamija (anemo- + -gamija) →  oprašivanje ...

anemohorija

anemohorija (anemo- + grč. χωρεῖν: širiti se), širenje dijaspora biljaka (spore, sjemenke, plodovi) ...

anemona

anemona (grč. ἀνεμώνη) →  šumarica ...

angiosperme

angiosperme (grč. ἀγγεῖον: posuda; žila + σπέρμα: sjeme) →  kritosjemenjače ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|