Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

anis

anis (aniš) (lat. anisum < grč. ἄνησ(σ)ον, ἄνıσον: kopar) (Pimpinella anisum), jednogodišnja biljka ...

anizofilija

anizofilija (grč. ἄνıσος: nejednak + φύλλον: list), pojava nejednakih listova, različitih po veličini, ...

antarktis

antarktis →  florna carstva ...

anteridij

anteridij (novolat. antheridium < grč. ἀνϑηρός: cvjetan + - ıδıον: deminutivni nastavak), muški spolni ...

antocijani

antocijani (grč. ἄνϑος: cvijet + ϰύανος: modra boja), skupina organskih biljnih boja koje se nalaze ...

antropohorija

antropohorija (antropo- + grč. χωρέω: širim se), širenje biljaka čovjekovim posredovanjem. (→  adventivne ...

anturij

anturij (grč. ἄνϑος: cvijet + οὐρά: rep) (plamenčev cvijet; Anthurium), tropsko-američki biljni rod ...

apetale

apetale (a1- + grč. πέταλον: list) →  bezlatičnice ...

arhegonijate

arhegonijate (arhe- + grč. γόνος: sjeme, potomak) (Archegoniatae), skupina biljaka sa ženskim spolnim ...

arilus

arilus (kasnolat. arillus: zrno grožđa) →  tisa ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|