Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

arnika

arnika (novolat. arnica) →  moravka ...

asfodel

asfodel (grč. ἀσφόδελος: ljiljanasta biljka) →  brden ...

askomiceti

askomiceti (grč. ἀσϰός: mješina + μύϰης, genitiv μύϰητος: gljiva) →  gljive ...

askus

askus (lat. ascus < grč. ἀσϰός: mješina) →  gljive ...

asocijacija

asocijacija (srednjovj. lat. associatio). 1. Udruga, društvo, savez; udruživanje, povezivanje. 2. ...

asparagus

asparagus (lat. < grč. ἀσπάραγος) →  šparoga ...

aspergilus

aspergilus (lat. aspergillum: škropilo) →  gljive ...

aspidistra

aspidistra (grč. άσπίς, genitiv ἀσπίδος: štit) (Aspidistra), biljni rod s oko 7 vrsta iz por. ljiljana ...

auksini

auksini ili auksimoni (grč. αὔξω, αὐξάνω: rastem), biljni hormoni, organske tvari koje uzrokuju specifične ...

Australija (kontinent)

Australija, najmanji kontinent na Zemlji; leži na južnoj hemisferi, između Indijskoga i Tihog oceana; ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|