Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

australis

australis (lat.: južni) →  florna carstva ...

autogamija

autogamija (auto- + -gamija), samooplodnja; u jednostaničnih organizama (npr. u praživotinja) spajanje ...

autohorija

autohorija (auto- + grč. χωρεῖν: širiti se, rasprostirati se), samoširenje, samorasprostranjivanje; ...

autotrofija

autotrofija (auto- + -trofija), samohranidba; sposobnost ili svojstvo biljaka da organske spojeve svojega ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

azola

azola (grč. ἄζ[εıν]: sušiti i ολλ[ύναı]: izgubiti) (Azolla), rod papratnjača iz por. nepačke (Salviniaceae) ...

azorela

azorela (Azorella), biljni rod iz por. štitarki (Apiaceae) s oko 100 vrsta raširenih u antarktičkome ...

babin zub

babin zub (Tribulus terrestris), jednogodišnja biljka umjereno toplih i suptropskih područja iz porodice ...

babina svila

babina svila ili babosvilka (Armeria), biljni rod iz porodice vranjemila (Plumbaginaceae) s oko 60 vrsta ...

babosvilka

babosvilka →  babina svila ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|