Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2113

banknota

banknota (engleski banknote, preko njemačkog Banknote), vrijednosni papir koji izdaje zakonom ovlaštena ...

bankrot

bankrot (talijanski banca rotta: razbijena klupa, jer su u srednjem vijeku mjenjačima, ako su varali, ...

Banovac Ivan

Banovac, Ivan (Giovanni Banovaz), hrvatski pravnik i agrarni pisac (druga polovica XVIII. st.). Djelovao ...

Banque de France

Banque de France [b8118k də fʀ8118:'s], središnja banka Francuske, osnovana 1800. kao dioničko društvo uz ...

baraterija

baraterija (talijanski baratteria < provansalski baratarie), nemarno djelo, prijevara ili namjerno nanošenje ...

Barbieri Veljko (1929-2013)

Barbieri, Veljko, hrvatski gospodarstvenik (Makarska 2. IV. 1929 – Opatija, 21. VI. 2013). Vojnu pomorsku ...

Barclays

Barclays [bα:'kliz], vodeća britanska financijska ustanova sa sjedištem u Londonu; potječe od kreditne ...

Baring Brothers & Co.

Baring Brothers & Co. [b62656ə'riŋ brʌ'δəz ənd k61595u], britanska komercijalna banka sa sjedištem u Londonu; ...

Barišić Mirko

Barišić, Mirko, hrvatski gospodarstvenik (Levanjska Varoš kraj Đakova, 5. XI. 1936). Diplomirao na Tehnološkom ...

Barković Dražen

Barković, Dražen, hrvatski ekonomist (Osijek, 3. IV. 1941). Diplomirao 1967. na Ekonomskom fakultetu ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|