Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2113

Barnum Phineas Taylor

Barnum [bα:'ɹnəm], Phineas Taylor, američki reklamer i poduzetnik (Bethel, 5. VII. 1810 – Bridgeport, ...

Barone Enrico

Barone [~ro:'~], Enrico, talijanski ekonomist (Napulj, 22. XII. 1859 – Rim, 14. V. 1924). Profesor političke ...

Barro Robert

Barro [bæ'rou], Robert, američki ekonomist (New York, 28. IX. 1944). Profesor ekonomike na sveučilištima ...

barter

barter (engleski), reciprocitetni posao, oblik vezane trgovine između dvaju poslovnih partnera po posebnom ...

Bartolović Ivan

Bartolović, Ivan, hrvatski financijski stručnjak (Nova Gradiška, 27. VI. 1823 – Zagreb, 29. VI. 1903). ...

Barton John

Barton [bα:tn], John, engleski ekonomist (Southwark, London, 1789 – Chichester, Sussex, 1852). Poznat ...

Baruch Bernard Mannes

Baruch [bəru:'k], Bernard Mannes, američki poduzetnik i političar (Camden, 19. VIII. 1870 – New York, ...

BASF AG

BASF AG, njemački kemijski koncern sa sjedištem u Ludwigshafenu na Rajni. Utemeljio ga je 1865. u Mannheimu ...

Bastable Charles Francis

Bastable [bæ'stəbl], Charles Francis, irski ekonomist (Charleville, 1855 – Dublin, 3. I. 1945). Profesor ...

Bastiat Claude Frédéric

Bastiat [bastja'], Claude Frédéric, francuski ekonomist (Mugron Bayonne, 29. VI. 1801 – Rim, 24. XII. 1850). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|