Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2094

tontine

tontine [tonti:'n] (franc. < tal. tontina), vrsta osiguranja utemeljena na dogovoru osiguranika o zajedničkom ...

Tooke Thomas

Tooke [tuk], Thomas, britanski ekonomist (Kronštadt, Rusija, 29. II. 1774 – London, 26. II. 1858). Utemeljitelj ...

Torrens Robert

Torrens [tɔ'rənz], Robert, britanski ekonomist i političar (Hervey Hill, Irska, 1780 – London, 27. V. 1864). ...

Toshiba Corporation

Toshiba Corporation [təši:'bə kɔ:pərẹi'šən], vodeći japanski proizvođač električnih i elektroničkih ...

Total

Total [tota:'l], francuska naftna kompanija sa sjedištem u Parizu. Osnovana je 1924. pod imenom Compagnie ...

Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation [tɔi61595u'tə m61595u'tə kɔ:pərẹi'šən], vodeća japanska korporacija i najveći svjetski ...

trampa

trampa (tur. < tal. tramuta: premještanje; promjena), zamjena robe za robu, odn. razmjena proizvoda ...

Transadria d.d.

Transadria d.d., tvrtka koja se bavi pružanjem međunarodnih špediterskih usluga, sa sjedištem u Rijeci. ...

transakcija

transakcija (kasnolat. transactio: završavanje; nagodba), čin ili proces obavljanja komercijalnih poslova; ...

transfer

transfer (engl., prema lat. transferre: prenositi). 1. Općenito, prijenos, prenošenje (transfer tehnologije); ...

|<  < (191)  192  193  194  195  196  197  198  199  200  >