Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2096

Vijetnam

Vijetnam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Socijalistička Republika Vijetnam), država u jugoistočnoj ...

Viktor Lenac d.d.

Viktor Lenac d.d., hrvatsko brodogradilište sa sjedištem u Rijeci. Osnovano je 1896. pod imenom Lazarus, ...

Vindija d.d.

Vindija d.d., prehrambena tvrtka sa sjedištem u Varaždinu. Osnovana je 1959., a u početku se bavila ...

Viner Jacob

Viner [vại'nəɹ], Jacob, američki ekonomist kanadskoga podrijetla (Montréal, 3. V. 1892 – Chicago, 12. IX. 1970). ...

vinkulacija

vinkulacija (njem. Vinkulation, prema lat. vinculum: okov), ograničavanje ili sprječavanje korištenja ...

Vinski Ivo

Vinski, Ivo, hrvatski ekonomist (Zagreb, 10. IX. 1915 – Zagreb, 28. XII. 1985). Ekonomiju studirao u ...

virman

virman (franc. virement), nalog za prijenos novčanih iznosa s jednoga računa odn. stavka na drugi kod ...

višak rada

višak rada, prema teoriji K. Marxa, prekomjerni dio rada koji ne služi za održavanje života i obnavljanje ...

višak vrijednosti

višak vrijednosti, iznos robne vrijednosti koji nastaje nakon odbitka troškova što ih je proizvođač ...

Vivendi

Vivendi [viv8118di'], francuska medijska tvrtka, sa sjedištem u Parizu. Osnovana je 1853. dekretom Napoleona III., ...

|<  < (201)  202  203  204  205  206  207  208  209  210