Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2110

višak rada

višak rada, prema teoriji K. Marxa, prekomjerni dio rada koji ne služi za održavanje života i obnavljanje ...

višak vrijednosti

višak vrijednosti, iznos robne vrijednosti koji nastaje nakon odbitka troškova što ih je proizvođač ...

Vivendi

Vivendi [viv8118di'], francuska medijska kompanija, sa sjedištem u Parizu. Osnovana je 1853. dekretom Napoleona III., ...

Vlahov Romano

Vlahov, Romano, hrvatski industrijalac (Prvić Šepurine, 18. XI. 1838 – Zadar, 13. XI. 1895). Isprva ...

Vlahović Ante

Vlahović, Ante, hrvatski menadžer i poduzetnik (Komin, 2. II. 1951). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, ...

Vodafone Group plc

Vodafone Group plc [v61595u'dəfəun gru:p pi:elsi:'], britanska telekomunikacijska kompanija, sa sjedištima ...

Vojnić Dragomir

Vojnić, Dragomir, hrvatski ekonomist (Gaj, Vojvodina, 31. XII. 1924). Diplomirao (1952) i doktorirao ...

Volkswagen AG

Volkswagen AG [fɔ'lkswa:gən a:ge:'], vodeći njemački proizvođač automobila, sa sjedištem u Wolfsburgu. ...

voluntarizam

voluntarizam (prema latinskom voluntarius: dragovoljan). 1. Filozofski nauk koji volju drži temeljem ...

Volvo Aktiebolaget

Volvo Aktiebolaget [vɔ'lvo akciəbu:lα:'gət], švedski proizvođač automobila, kamiona i motora, sa sjedištem ...

|<  <  201  202 (203)  204  205  206  207  208  209  210  >