Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2094

Walt Disney Company

Walt Disney Company [wɔ:lt di'zni kʌ'mpəni], američka korporacija za zabavu djece i odraslih, sa sjedištem ...

Watson Thomas John

Watson [wɔ:'tsən], Thomas John, američki menadžer (Campbell, 17. II. 1874 – New York, 19. VI. 1956). ...

Webb Sidney James

Webb [web], Sidney James (London, 13. VII. 1859 – Liphook, 13. X. 1947) i Martha Beatrice (Gloucester, ...

Weber Alfred

Weber [ve:'bəɹ], Alfred, njemački ekonomist, sociolog i teoretičar kulture (Erfurt, 30. VII. 1868 – ...

Weintraub Sidney

Weintraub [wại'ntraub], Sidney, američki ekonomist (New York, 28. IV. 1914 – Philadelphia, 19. VI. 1983). ...

Wells Fargo & Company

Wells Fargo & Company [wels fα:'ɹgou ənd kʌ'mpəni], američka korporacija za pružanje financijskih usluga, ...

Wells Henry

Wells [welz], Henry, američki poduzetnik (Thetford, Vermont, 12. XII. 1805 – Glasgow, Velika Britanija, ...

Wertheimer-Baletić Alica

Wertheimer-Baletić [ve'rthajmer ~], Alica, hrvatska ekonomistica i demografkinja (Vukovar, 10. XII. 1937). ...

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Westdeutsche Landesbank Girozentrale [vɛ'stdɔičə la'ndəsbaŋk ži:'rocɛntra:lə], njemačka komercijalna ...

Western Electric Company Inc.

Western Electric Company Inc. [we'stəɹn ile'ktrik kʌ'mpəni inkɔ:'ɹpəreitid], američki proizvođač telekomunikacijskih ...

|<  <  201  202  203 (204)  205  206  207  208  209  210