Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2103

CARICOM

CARICOM [ka'rikom] (Caribbean Community) →  karipska zajednica ...

carina

carina, najstariji instrument vanjskotrgovinske politike, koji dodatkom na cijene robe i usluga utječe ...

Carnegie Andrew

Carnegie [kα:'ɹnəgi], Andrew, američki industrijalac škotskog podrijetla (Dunfermline, Škotska, 25. XI. 1835 ...

cash

cash [kæš]. 1. (engl. < singalski kasi i tamilski kāsu: sitan novac), sitan novac proširen nekad u ...

cash and carry

cash and carry [kæš ənd kæ'ri] (engleski: plati u gotovini i nosi), način prodaje kada prodavatelj ne ...

Cassel Gustav

Cassel [ka'səl], Gustav, švedski ekonomist (Stockholm, 20. X. 1866 – Jönköping, 15. I. 1945). Profesor ...

cedi

cedi (franc. izgovor [sədi']) →  sedi ...

CEFTA

CEFTA (akronim od Central European Free Trade Agreement), Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih ...

cent

cent (prema lat. centum: sto), stoti dio novčanih jedinica mnogih država (američkog, australskog, novozelandskog, ...

centavo

centavo (španj. izgovor [ϑenta'βo]) →  sentavo ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|