Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2094

Arrow Kenneth Joseph

Arrow [æ'rou], Kenneth Joseph, američki ekonomist (New York, 23. VIII. 1921 – Palo Alto, 21. II. 2017). ...

artikl

artikl (latinski articulus: članak). 1. U trgovini, oznaka za robu, odnosno za pojedine vrste robe, ...

Artuković Milan

Artuković, Milan, hrvatski gospodarstvenik (Klobuk, 11. V. 1934). Diplomirao 1961. na Ekonomskom fakultetu ...

Aržek Zvonimir

Aržek, Zvonimir, hrvatski pravnik i ekonomist (Sisak, 16. V. 1934 – Zagreb, 9. VIII. 2014). Diplomirao ...

asignacija

asignacija (lat. assignatio) →  doznačnica ...

asignati

asignati (francuski assignats, od latinskog assignare: doznačiti), papirni novac iz doba Francuske revolucije ...

asortiman

asortiman (franc. assortiment), izbor artikala neke vrste robe (asortiman robe), stručno sređen sastav ...

Astra International d.d.

Astra International d.d., vanjskotrgovinsko poduzeće sa sjedištem u Zagrebu u vlasništvu države. Osnovano ...

AT&T

AT&T (akronim od engl. American Telephone and Telegraph Corporation [əme'rikən te'ləfoun ən te'ligræf ...

atest

atest ili atestat (latinski attestatum: posvjedočeno), pismena potvrda ovlaštene osobe o podrijetlu, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|