Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Aimaki

Aimaki (mongolski: rod) (Čor-Aimaki), skupni naziv za plemena turkijskog i mongolskog podrijetla (Timuri, ...

Aimará

Aimará [~ra'] (Ajmara, Aymará), indijanska narodnosna skupina izvorno s područja srednjih Anda, raseljavanjem ...

Ainu

Ainu (ainuski aïnu: čovjek, ljudi; Aino je nepravilno i ima pogrdno značenje), narod na otoku Hokkaidu ...

Ajmará

Ajmará →  aimará ...

Akan

Akan, zajednički naziv za jezično srodnu skupinu naroda (Ašanti, Baule, Agni, Twi, Fante i dr.) u zapadnoj ...

akov

akov (mađ. akó: vjedro), stara mjerna jedinica obujma, različite vrijednosti prema mjestu i vremenu. ...

akulturacija

akulturacija (engl. acculturation, prema culture: kultura), u sociologiji, proces u kojem članovi jedne ...

Alani

Alani, iranski nomadski narod sarmatskoga podrijetla. Živjeli su na obalama Kaspijskoga jezera, odakle ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

aldomaš

aldomaš (madž. áldomás: žrtva; zdravica), prvobitno: žrtvovanje, prinošenje žrtve; gozba prigodom pričesti; ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|