Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

brojalica

brojalica, uglavnom dječja pjesma u kojoj važnu ulogu ima broj. Dječje se brojalice pjevaju ili recitiraju ...

brojanice

brojanice, pučko mjerenje vremena u trotjednim razdobljima od Petrova do Božića (Slavonija, bački Bunjevci); ...

brvnara

brvnara, zgrada sa zidovima od netesanih oblica, brvana ili polubrvana ili tesanih drvenih greda. Vodoravno ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

bukara

bukara (kasnolat. bucar ili boccarium: posuda za vino), posuda za piće (vino) različita obujma (0,5 ...

Bulunda

Bulunda →  lunda ...

bumerang

bumerang (engl. boomerang, iz jezika australskih domorodaca). 1. Prastaro oružje australskih domorodaca, ...

bunar

bunar (tur.) (hladenac, kladenac, studenac, zdenac), iskopana duboka i podgrađena jama u koju se hvata ...

bungalov

bungalov (engl. bungalow, iz gudžeratskog bangalo, hindskog ili bengalskog banglā: /kuća/ iz Bengala), ...

bunja

bunja (ćemer, kažun, kućarica, poljarica, pudarica, trim), mala kružno-kupolasta građevina na jadranskom ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|