Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

carza

carza ili sarza (tal. sargia < starofranc. sarge). 1. Lagana vunena tkanina. U seljačkom rukotvorstvu ...

Cepelić Milko

Cepelić, Milko (Mihovil), hrvatski etnograf (Vuka, 21. IX. 1853 – Đakovo, 26. III. 1920). Filozofsko-teološki ...

Cherokee

Cherokee [če'rəki:] (Čiroki, Čeroki), sjevernoamerički Indijanci iz velike skupine Irokeza. Prvotno ...

Cheyenne (etnologija)

Cheyenne [šaiæ'n], sjevernoamerički indijanski narod iz algonkinske jezične porodice. Do XVIII. st. ...

Chibcha

Chibcha [či'bča] (Muisca), skupina južnoameričkih indijanskih plemena nastanjenih pretežito u Kolumbiji. ...

chicha

chicha [či'ča] (španj. iz nekog indijanskog jezika), vrsta opojnog alkoholnog pića koje se uživa u Srednjoj ...

Chichimeki

Chichimeki [či'či~], srednjoamerički Indijanci, preteče Asteka. Na područje današnjega Meksika prodrli ...

Chickasaw

Chickasaw (Chicasaw) [či'kəsɔ:], sjevernoameričko indijansko pleme iz muskogijske jezične skupine. Nekoć ...

Chimú

Chimú [čimu'], autohtono stanovništvo primorskoga područja sr. Anda (Peru), preteče Inka. Nosioci kulture ...

Chinook

Chinook [šənu'k], sjevernoamerička indijanska skupina koja je nekoć živjela na području donjega toka ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|