Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

anorak

anorak (eskimski: annoraak, anorâq), eskimska bluza; u sjevernim krajevima, osobito na Grenlandu i u ...

Anton Karl Gottlob

Anton [a'nto:n], Karl Gottlob, njemački povjesničar i etnolog (Lauban, Gornja Lužica, 23. VII. 1751 ...

antropofagija

antropofagija (antropo- + -fagija) →  kanibalizam ...

Apaši

Apaši (u jeziku Indijanaca Zunji àpachu: neprijatelj). 1. Sjevernoamerički indijanski narod iz atapaskanske ...

Apeninski Hrvati

Apeninski Hrvati →  moliški hrvati ...

apotropej

apotropej (grč. ἀποτρόπαıος: koji odvraća nesreću) (hamajlija, amulet, talisman), predmet za koji se ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Araukanci

Araukanci, najjužnija među andskim skupinama južnoameričkih Indijanaca. U vrijeme dolaska Španjolaca ...

Arawak

Arawak (udomaćeno [a'ravak]) (Aruak), južnoamerički Indijanci iz aravačke jezične porodice. U doba dolaska ...

areal kulturni

areal, kulturni, područje specifično po nagomilanim kulturnim elementima koji ga čine osebujnim i različitim ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|