Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Gramsci Antonio

Gramsci [gra'mši], Antonio, talijanski političar i publicist (Ales, Sardinija, 23. I. 1891 – Rim, 27. IV. 1937). ...

Grbić Jadranka

Grbić, Jadranka, hrvatska etnologinja (Zagreb, 3. X. 1956). Diplomirala etnologiju i fonetiku na Filozofskom ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Greverus Ina-Maria

Greverus [grefe:'rus], Ina-Maria, njemačka etnologinja i kulturna antropologinja (Zwickau, 16. VIII. 1929 ...

gromača

gromača, vrsta suhozida, zid od netesana kamena slagana bez uporabe veziva; prastari način obzidavanja ...

Gruzijci

Gruzijci (Kharthvelebi, jednina Kharthveli), kavkaski narod nastanjen najvećim dijelom u Gruziji te ...

gumno

gumno (guvno, arman), mjesto za vršidbu ili mlaćenje žita, zaravnjene, glatke površine, kružna ili pravokutna ...

Gunda Béla

Gunda [gu'ndα], Béla, madžarski etnolog i povjesničar (Temesfüzes, 25. XII. 1911 – Debrecen, 30. VII. 1994). ...

gunj

gunj. 1. U hrvatskim nošnjama muški odjevni predmet od tamnosmeđega ili crnoga sukna, krojen kao haljetak ...

Gušić Branimir

Gušić, Branimir, hrvatski otorinolaringolog, antropogeograf i etnolog (Zagreb, 6. IV. 1901 – Zagreb, ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|