Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Armenci

Armenci, narod nastanjen pretežito u Armeniji (oko 3 milijuna pripadnika, 97,9% stanovništva), Gruziji ...

Arnaut

Arnaut, pripadnik albanskog naroda, Albanac, Arbanas, Šiptar. Naziv preuzet od tur. Arnaud, nastaloga ...

Aromuni

Aromuni →  arumunji ...

Arsenović Nikola

Arsenović, Nikola, etnograf amater i akvarelist (Retfala, predgrađe Osijeka, 1823 – Beograd, 1885). ...

Aruak

Aruak →  arawak ...

Arumunji

Arumunji (rum. Arămânĭ < lat. Romāni), etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga ...

Ashanti

Ashanti [aša'~] →  ašanti ...

asimilacija

asimilacija (lat. assimilatio: činjenje sličnim). 1. Proces kojim se novi sadržaji, elementi i sl. ...

Ašanti

Ašanti (Ashanti, Asante), narod u južnoj i središnjoj Gani te susjednim područjima Obale Bjelokosti ...

Aškenazi

Aškenazi ili Eškenazi, jedna od dviju glavnih skupina Židova prema geografskom podrijetlu i kulturnoj ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|