Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Kabardinci

Kabardinci, kavkaski narod; oko 490 000 pripadnika u Kabardino-Balkariji (Ruska Federacija), gdje čine ...

Kabili

Kabili (arap. kabila: pleme), berbersko stanovništvo u sjevernom Alžiru, uglavnom u Kabiliji; oko 2,5 milijuna ...

Kachari

Kachari [kača'ri], tibetskoburmanska etnička skupina u istočnoindijskoj državi Assamu. Jedno od plemena ...

Kačinci

Kačinci →  hakasi ...

Kafiri

Kafiri ili Nuristanci, indoiransko stanovništvo na području Hindukuša u istočnom Afganistanu (u dolinama ...

kalendar, drveni

kalendar, drveni, priprosto pomagalo za računanje vremena. Sastoji se od duže deblje gredice s četirima ...

kalim

kalim (u turkijskim jezicima kalım, kalın), otkupna cijena koju je za nevjestu mladoženja plaćao njezinim ...

Kalmici

Kalmici, narod nastanjen većinom u Republici Kalmikiji (Ruska Federacija); oko 180 000 pripadnika. Kalmici ...

kalumet

kalumet (engl. calumet < normansko pikardski za franc. chalumeau < lat. calamellus, deminutiv od calamus: ...

Kamčadali

Kamčadali (Iteljmeni), starosjedilačka etnička skupina na poluotoku Kamčatki; oko 3000 pripadnika. Potkraj ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >  >|