Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Bakongo

Bakongo  →  kongo ...

Bakuba

Bakuba (Kuba, Bushongo), etnička skupina u području rijeka Kasai i Sankuru, jugoistočni dio Demokratske ...

balatura

balatura ili balatorij (tal. ballatoio: trijem < lat. bellatorium: prostor za borbu, prema bellum: rat, ...

Balenović Vid

Balenović, Vid, hrvatski pedagog (Kruščica kraj Kosinja, 19. XII. 1883 – Zagreb, 23. III. 1970). Studirao ...

Balijci

Balijci (Balinežani), stanovništvo Balija, najzapadnijega otoka među Malim Sundskim otocima, Indonezija; ...

Balinežani

Balinežani →  balijci ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Balti

Balti, skupina indoeuropskih naroda naseljenih na obali Baltičkoga mora istočno od ušća Visle te u području ...

Baluba

Baluba → luba ...

balun

balun (balon) (tal. ballone, od ballare: plesati), folklorni ples u Istri. Parovi, pravilno raspoređeni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|