Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

Baškirci

Baškirci, turkijski narod u Rusiji, uglavnom u Baškiriji (29,5% ukupnog stanovništva ili oko 1,2 milijuna), ...

Batak

Batak (batački Orang-batak, Orang-tapanuli), malajski narod na Sumatri, naseljen pretežno uz područje ...

batik

batik (javanski: išaran, nacrtan), način bojenja tkanina u više boja uporabom pčelinjeg voska. Na tkaninu ...

Bausinger Hermann

Bausinger [bạu'ziŋəɹ], Hermann, njemački etnolog i filolog (Aalen, 17. IX. 1926). Od 1960. sveučilišni ...

beduini

beduini (dijalektalno arap. bedewīn, mn. od badawī: stanovnik pustinje), skupni naziv za arapska nomadska ...

Bedža

Bedža (Bedja), zajedničko ime za skupinu plemena (Bišarin, Hadendoa, Ababde, Šukurije, Hasanije, Abu-Ruf, ...

Begović Nikola

Begović, Nikola, svećenik i etnograf (Begovići kraj Petrinje, 14. XII. 1821 – Karlovac, 2. V. 1895). ...

Belaj Vitomir

Belaj, Vitomir, hrvatski etnolog (Maribor, 8. XI. 1937). Diplomirao 1961. i doktorirao 1979. na Filozofskom ...

Belović-Bernadzikowska Jelica

Belović-Bernadzikowska [~ bernaʒikɔ'fska], Jelica, hrvatska etnografkinja i književnica (Osijek, 25. I. 1870 ...

Beludži

Beludži (Baloči), narod iz iranske skupine indoeuropskih naroda, nastanjeni pretežito u Beludžistanu, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|