Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

vampir

vampir (vukodlak, kudlak, fudlak, korlak, štrigon, obrstar), prema narodnomu vjerovanju mrtvac koji ...

vampum

vampum (engl. wampum < algonkinski wap: bijela + umpe: ogrlica) (wampum), ogrlica napravljena od ljusaka ...

vatra

vatra (balkanizam iz ilirskog ili iz tračkog koji je prvo značio »ognjište«, kao rum. vatră ili alb. ...

Vazam

Vazam →  uskrs ...

vazmenka

vazmenka →  uskrs; obredna vatra ...

Veliki tjedan

Veliki tjedan (grč. ἀγία ἑβδομάς, lat. hebdomada sancta: Sveti tjedan), u crkvenoj godini, vrijeme što ...

Velšani

Velšani (engleski the Welsh, velški Cymry, od britskoga combrogos: zemljak, množina combrogi), narod ...

vez, narodni

vez, narodni, u hrvatskoj tradicijskoj kulturi najčešći način ukrašavanja odjeće te, u manjoj mjeri, ...

vigvam

vigvam (engl. wigwam < algonkinski wīkwām: nastamba, koliba) (wigwam, također wickiup), nastamba Indijanaca ...

Vijetnamci

Vijetnamci (Viet, Kinh, starije ime Anamiti), narod nastanjen najvećim dijelom u Vijetnamu (72 milijuna ...

|<  <  91  92 (93)  94  95  96  97