Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

farmaceut

farmaceut (njem. Pharmazeut < grč. φαρμαϰευτής: koji pripravlja lijekove), stručnjak za izradbu, ispitivanje, ...

farmaceutska industrija

farmaceutska industrija, grana kemijske industrije; osnovna joj je djelatnost industrijska proizvodnja ...

farmaceutska tehnologija

farmaceutska tehnologija ili galenska farmacija, grana farmacije, koja proučava i utvrđuje način i metode ...

farmacija

farmacija (kasnolat. pharmacia < grč. φαρμαϰεία: uporaba lijekova, lijek) →  ljekarništvo ...

farmakogenetika

farmakogenetika (farmako- + genetika), područje farmakologije koje se bavi proučavanjem utjecaja nasljednih ...

farmakognozija

farmakognozija (farmako- + -gnozija), grana farmaceutskih znanosti o poznavanju droga biljnoga, životinjskog ...

farmakografija

farmakografija (farmako- + -grafija), znanost o pravilnom načinu propisivanja lijekova na recepte. ...

farmakologija

farmakologija (farmako- + -logija), znanost koja proučava djelovanje lijekova na živi organizam. Obuhvaća ...

farmakopeja

farmakopeja (ljekopis) (lat. pharmacopoeia, od farmako-i grč. ποıεῖν: tvoriti, činiti), zbirka službenih ...

Feller Eugen Viktor

Feller, Eugen Viktor, hrvatski ljekarnik (Lavov, 26. I. 1871 – Zagreb, 15. XI. 1936). Jedan od najuspješnijih ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|