Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

Grdinić Vladimir

Grdinić, Vladimir, hrvatski farmaceut i povjesničar znanosti (Bjelovar, 25. X. 1939). Na Farmaceutsko-biokemijskom ...

Grims Milan

Grims, Milan, hrvatski farmaceut (Varaždin, 7. III. 1923 – Zagreb, 15. XII. 1984). Suosnivač ljekarne ...

griseofulvin

griseofulvin, sistemski fungicid s izrazitim fungistatskim djelovanjem na gljivice kojima stanične membrane ...

Grlić Ljubiša

Grlić, Ljubiša, hrvatski farmaceut (Zagreb, 4. III. 1921 – Zagreb, 13. XII. 1993). Doktorirao 1958. ...

halotan

halotan (grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol + [e]tan) (fluotan), 1,1,1-trifluor-2-brom-2-kloretan, inhalacijski ...

Halpern Bernard

Halpern [alpε'ʀn], Bernard, francuski biolog i liječnik (Tarnoruda, Rusija, 2. XI. 1904 – Pariz, 22. IX. 1978). ...

halucinogeni

halucinogeni (halucinacija + -gen) (halucinogene tvari, psihotici), sredstva koja izazivaju prolazne ...

hašiš

hašiš (tur. haşiş < arap. ḥašīš: suha trava) →  kanabis ...

heksobarbital

heksobarbital (grč. ἕξ: šest + barbit[urati]) (Evipan), 1,5-dimetil-5-cikloheksenilbarbiturna kiselina, ...

hemostiptici

hemostiptici (hemo- + grč. στύφεıν: zgusnuti) (hemostatici), sredstva za zaustavljanje krvarenja. Djeluju ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|