Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

izoniazid

izoniazid (izo- + ni[kotin] + [hidr]az[in] + -id), hidrazid izonikotinske kiseline, antituberkulotik; ...

Jalšenjak Ivan

Jalšenjak, Ivan, hrvatski kemičar i farmaceut (Zagreb, 25. VIII. 1941). Sveučilišni profesor farmaceutike ...

Ječmen Jaroslav

Ječmen, Jaroslav, hrvatski farmaceut (Vinkovci, 6. V. 1894 – Zagreb, 9. V. 1977). Studij farmacije s ...

Jiruš Bohuslav

Jiruš [ji'~], Bohuslav, češki liječnik, botaničar i farmakognostičar (Prag, 17. X. 1841 – Prag, 16. XI. 1901). ...

jodna tinktura

jodna tinktura (Tinctura Iodi, Spiritus Iodi), antiseptik za dezinfekciju kože i manjih rana. Sadrži ...

johimbin

johimbin (engl. yohimbine, prema nazivu biljke na nekom kamerunskom bantuskom jeziku: yohimbé, yohimbehe), ...

kanabis

kanabis (lat. cannabis: konoplja) (bhanghair guaza, charas [ča'ras], ganja, hašiš, kif, marijuana), ...

kantaridin

kantaridin (prema kantarida) (Cantharidinum), C10H12O4, anhidrid dioksidimetilcikloheksandikarboksilne ...

kapi

kapi (lat. guttae), tekući ljekoviti pripravci koji se u organizam unose kroz usta. Obično sadrže tvari ...

kapsula

kapsula (lat. capsula: sandučić, kovčežić). 1. Metalni cilindar od čelika, mjedi, bakra ili aluminija ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|