Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

kardijaci

kardijaci (grč. ϰαρδιαϰός: srčani, prema ϰαρδία: srce), sredstva za liječenje i jačanje srca. (→  kardiotonici) ...

kardiotonici

kardiotonici (kardio- + grč. τόνος: snaga, jakost) (lat. cardiotonica), lijekovi za jačanje rada srca. ...

Karlovac Antun

Karlovac, Antun, hrvatski ljekarnik (Supetar na Braču, 29. IV. 1901 – Zagreb, 27. XII. 1968). Diplomirao ...

karlsbadska sol

karlsbadska sol, bijeli prašak slanogorka okusa, koji se primjenjuje kao laksans u dozi od 5 do 15 g. ...

karminativi

karminativi (prema srednjovj. lat. carminare: čarati, vračati) (carminativa), sredstva protiv nadutosti ...

karvon

karvon (prema srednjovj. lat. carvi < arap. karāwīyā’ < grč. ϰάρον: kim) (Carvonum, Aetheroleum Carvi), ...

kataplazma

kataplazma (grč. ϰατάπλασμα: namaz), vrući oblog u obliku kaše od sluznih i drugih droga. Pripravlja ...

katehin

katehin (katehuova kiselina), C15H14O6 · 4H2O, gl. sastojak treslovine katehu (catechu, Pegu-catechu, ...

keratolitici

keratolitici (kerato- + -litik) (lat. keratolytica), sredstva za razaranje orožnjelog epitela. Izjedaju ...

keratoplastici

keratoplastici (kerato- + -plastik) (lat. keratoplastica), sredstva za pospješivanje orožnjavanja kože. ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|