Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

kodein

kodein (prema grč. ϰώδεıα: makova glavica) (metilmorfin; lat. codeinum), C18H21O3N  H2O, opioidni analgetik, ...

kofein

kofein (prema engl. coffee: kava) (kafein, tein; lat. coffeinum), 1,3,7-trimetilksantin, alkaloid, purinski ...

kokain

kokain (prema koka), alkaloid iz lišća biljke koke; metilni ester benzoilekgonina, C17H21O4N. Čisti ...

kolagogi

kolagogi (grč. χολή: žuč + ἀγωγός: koji vodi) (kolekinetici, lat. cholagoga), sredstva koja pospješuju ...

kolhicin

kolhicin (prema biljnom rodu Colchicum: mrazovac), C22H25NO6, glavni alkaloid iz sjemenki i gomolja ...

kontraceptivi

kontraceptivi (prema kontracepcija), sredstva za sprječavanje začeća. Dijele se na oralne, koji su ...

Kovačić Krešo

Kovačić, Krešo, hrvatski farmaceut (Oriovac, 15. XI. 1910 – Zagreb, 20. XI. 1994). Bavio se ljekarničkom ...

kurare

kurare (njem. Kurare < španj. curare < tupi ili karipski kurary: ondje kamo on dođe pada se), tamno ...

Kušan Fran

Kušan, Fran, hrvatski botaničar (Vučja Luka kraj Sarajeva, 18. X. 1902 – Zagreb, 21. V. 1972). Profesor ...

Kušević Vladimir

Kušević, Vladimir, hrvatski farmaceut (Petrinja, 18. VIII. 1914 – Zagreb, 13. VIII. 1999). Radio kao ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >