Struka farmacija, pronađeno natuknica: 353

kurare

kurare (njem. Kurare < španj. curare < tupi ili karipski kurary: ondje kamo on dođe pada se), tamno ...

Kušan Fran

Kušan, Fran, hrvatski botaničar (Vučja Luka kraj Sarajeva, 18. X. 1902 – Zagreb, 21. V. 1972). Profesor ...

Kušević Vladimir

Kušević, Vladimir, hrvatski farmaceut (Petrinja, 18. VIII. 1914 – Zagreb, 13. VIII. 1999). Radio kao ...

laksativi

laksativi (od kasnolat. laxativus, od lat. laxare: otvoriti, opustiti) (laksancije, purgativi, čistila, ...

laktagogi

laktagogi (lat. lac, genitiv lactis: mlijeko + -agog) (galaktagogi, lactagoga), sredstva koja pospješuju ...

letalna doza

letalna doza →  posologija ...

lijekovi

lijekovi (medikamenti, grč. φάρμαϰοı, lat. medicamenta), ljekovite tvari biljnog i životinjskoga podrijetla ...

lingvalete

lingvalete (lat. lingua: jezik + [tab]lete) (lat. lingualettae), male pločice, ravnih ili slabo ispupčenih ...

liniment

liniment (kasnolat. linimentum: mazanje), tekući, polutekući ili, rijetko, polučvrsti ljekoviti pripravak ...

lizerginska kiselina

lizerginska kiselina (od grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje + franc. ergot: ražena gljivica, snijet), ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >