Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

laksativi

laksativi (od kasnolat. laxativus, od lat. laxare: otvoriti, opustiti) (laksancije, purgativi, čistila, ...

laktagogi

laktagogi (lat. lac, genitiv lactis: mlijeko + -agog) (galaktagogi, lactagoga), sredstva koja pospješuju ...

letalna doza

letalna doza →  posologija ...

lijekovi

lijekovi (medikamenti, grč. φάρμαϰοı, lat. medicamenta), ljekovite tvari biljnog i životinjskoga podrijetla ...

lingvalete

lingvalete (lat. lingua: jezik + [tab]lete) (lat. lingualettae), male pločice, ravnih ili slabo ispupčenih ...

liniment

liniment (kasnolat. linimentum: mazanje), tekući, polutekući ili, rijetko, polučvrsti ljekoviti pripravak ...

lizerginska kiselina

lizerginska kiselina (od grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje + franc. ergot: ražena gljivica, snijet), ...

lizol

lizol (grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje + lat. oleum: ulje), krezolni sapun, otopina krezola u kalijevu ...

lobelin

lobelin (prema lobelija), alkaloid iz sjevernoameričke biljke Lobelia inflata iz por. Lobeliaceae. Djeluje, ...

Loewi Otto

Loewi [lø:'vi], Otto, austrijski farmakolog (Frankfurt na Majni, 3. VI. 1873 – New York, 25. XII. 1961). ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >