Struka farmacija, pronađeno natuknica: 353

meskalin

meskalin (prema meks. španj. mescal, mezcal, mexal < nahuatlanski mexcalli: opojna tekućina), alkaloid; ...

metadon

metadon (proizvođačko ime), sintetski opioidni (narkotični) analgetik (→  analgetici), po učinku sličan ...

metakvalon

metakvalon (methaqualon ili metakalon), 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon, sedativ i hipnotik, po ...

metil-salicilat

metil-salicilat, metilni ester salicilne kiseline, C6H4(OH)COOCH3, bezbojna ili žućkasta uljasta tekućina, ...

midrijatici

midrijatici (prema midrijaza) (mydriatica), lijekovi za proširenje zjenice. Djeluju na dva načina, kočenjem ...

miorelaksansi

miorelaksansi (mio- + lat. relaxans: koji opušta) (mišićni relaksansi, myorelaxantia, tonolytica), lijekovi ...

miotici

miotici (prema grč. μύειν: zatvarati oči) (miotica), lijekovi za sužavanje zjenice, koje nastaje zbog ...

morfin

morfin ili morfij (njem. Morphin ili Morphium, prema grč. Moρφεύς: Morfej), C17H19NO3, opijatski (narkotički) ...

mukolitici

mukolitici (muko- + -lit2) (sekretolitici), lijekovi koji pomažu kod otežana iskašljavanja viskoznoga ...

narkotici

narkotici (prema grč. ναρϰωτιϰός: koji otupljuje), sredstva za omamljivanje, uspavljivanje i umanjivanje ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >