Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

petidin

petidin (prema piperidin + etil), najstariji sintetski narkoanalgetik. U usporedbi s morfinom ima slabije ...

Petričić Jovan

Petričić, Jovan, hrvatski farmaceut (Mihaljevac kraj Korenice, 28. VII. 1920 – Zagreb, 17. I. 2004). ...

peyotl

peyotl →  pejotl ...

Pharmaca

Pharmaca [fa'rmaka], glasilo Hrvatskoga društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog ...

pilokarpin

pilokarpin (prema rodu Pilocarpus, od grčkog πῖλος: pȕst + ϰαρπός: plod), C11H16N2O2, glavni alkaloid ...

pilule

pilule (prema lat. pilula ili pillula: loptica), male kuglice mase 0,1 do 0,25 g koje sadrže jednu ili ...

pomasti

pomasti →  masti, ljekovite ...

posologija

posologija (grč. πόσος: koliko + -logija) (dosiologija), znanost o određivanju količine lijeka (doze) ...

prednizon

prednizon, 1-dehidrokortizon, glukokortikosteroid za sustavnu primjenu, dobiven polusintetski od prirodnih ...

preparat

preparat (njem. Präparat, prema lat. praeparatus: unaprijed pripravljen). 1. U biologiji i medicini, ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >