Struka farmacija, pronađeno natuknica: 354

paulinija

paulinija (Paullinia cupana) →  pasta guarane ...

pejotl

pejotl (nahuatl peyotl: gusjenica) (peyotl, mescal buttons, pellote, anhalonij), droga koju čine odrezani ...

Pelletier Pierre Joseph

Pelletier [pεlt·jẹ'], Pierre Joseph, francuski ljekarnik (Pariz, 22. III. 1788 – Clichy-la-Garenne, ...

penicilin

penicilin (engleski penicillin, prema novolatinskom Penicillium < latinski penicillum: pero), prvi antibiotik ...

petidin

petidin (prema piperidin + etil), najstariji sintetski narkoanalgetik. U usporedbi s morfinom ima slabije ...

Petričić Jovan

Petričić, Jovan, hrvatski farmaceut (Mihaljevac kraj Korenice, 28. VII. 1920 – Zagreb, 17. I. 2004). ...

peyotl

peyotl →  pejotl ...

Pharmaca

Pharmaca [fa'rmaka], glasilo Hrvatskoga društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog ...

pilokarpin

pilokarpin (prema rodu Pilocarpus, od grčkog πῖλος: pȕst + ϰαρπός: plod), C11H16N2O2, glavni alkaloid ...

pilule

pilule (prema lat. pilula ili pillula: loptica), male kuglice mase 0,1 do 0,25 g koje sadrže jednu ili ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >