Struka farmacija, pronađeno natuknica: 353

psihostimulansi

psihostimulansi (psiho- + stimulans) →  psihofarmaci ...

psilocibin

psilocibin (prema znanstv. lat. Psilocybe, od grč. ψιλός: ogoljen; gladak + ϰύβη: glava, klobuk gljive), ...

puder

puder (njem. Puder < franc. poudre < lat. pulvis, genitiv pulveris: prah) (posip, pulvis adspersorius ...

purgativi

purgativi (prema kasnolat. purgativus: koji ima snagu čišćenja) →  laksativi ...

recept

recept (njemački Rezept, prema latinskom receptum: dobiveno), pismeni nalog propisana oblika, koji liječnik, ...

receptura

receptura (njem. Rezeptur, prema Rezept: recept), priprava lijeka od sastojaka navedenih u receptu ...

refrigerancije

refrigerancije (prema lat. refrigerans: koji rashlađuje), u farmaciji, sredstva koja hlade. Djeluju ...

reserpin

reserpin (prema znanstvenom latinskom R[auwolfia] serp[ent]in[a]), 3,4,5-trimetoksibenzoat metilnog ...

resorbencije

resorbencije (prema latinskom resorbens, genitiv resorbentis: koji upija), sredstva koja pospješuju ...

Ringerova otopina

Ringerova otopina (po engl. liječniku Sydneyu Ringeru; 1835–1910), infuzijska, izotonična otopina elektrolita ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >