Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

purgativi

purgativi (prema kasnolat. purgativus: koji ima snagu čišćenja) →  laksativi ...

recept

recept (njemački Rezept, prema latinskom receptum: dobiveno), pismeni nalog propisana oblika, koji liječnik, ...

receptura

receptura (njem. Rezeptur, prema Rezept: recept), priprava lijeka od sastojaka navedenih u receptu ...

refrigerancije

refrigerancije (prema lat. refrigerans: koji rashlađuje), u farmaciji, sredstva koja hlade. Djeluju ...

reserpin

reserpin (prema znanstvenom latinskom R[auwolfia] serp[ent]in[a]), 3,4,5-trimetoksibenzoat metilnog ...

resorbencije

resorbencije (prema latinskom resorbens, genitiv resorbentis: koji upija), sredstva koja pospješuju ...

Ringerova otopina

Ringerova otopina (po engl. liječniku Sydneyu Ringeru; 1835–1910), infuzijska, izotonična otopina elektrolita ...

roboransi

roboransi (lat. roborans: koji krijepi), sredstva za jačanje mišića, tkiva i živčanoga sustava. Nadopunjuju ...

rubefacijencije

rubefacijencije (prema lat. rubefacere: učiniti crvenim) (rubefacientia), podražajna sredstva, koja ...

salvarsan

salvarsan (prema latinskom salvare: spasiti i san[us]: zdrav), org. spoj arsena, m,m´-diamino-p,p´-dihidroksiarsenobenzen ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >