Struka farmacija, pronađeno natuknica: 353

roboransi

roboransi (lat. roborans: koji krijepi), sredstva za jačanje mišića, tkiva i živčanoga sustava. Nadopunjuju ...

rubefacijencije

rubefacijencije (prema lat. rubefacere: učiniti crvenim) (rubefacientia), podražajna sredstva, koja ...

salvarsan

salvarsan (prema latinskom salvare: spasiti i san[us]: zdrav), org. spoj arsena, m,m´-diamino-p,p´-dihidroksiarsenobenzen ...

santonin

santonin (prema santonika), C15H18O3, djelotvorni sastojak biljne vrste cina (Artemisia cina), što se ...

sedativi

sedativi (prema srednjovj. lat. sedativus: koji umiruje) (sedantia), sredstva za umirenje koja ne izazivaju ...

Serpasil

Serpasil (proizvođačko ime) →  reserpin ...

Sertürner Friedrich Wilhelm

Sertürner [zε'rtyrnəɹ], Friedrich Wilhelm, njemački ljekarnik (Schloss Neuhaus, danas dio Paderborna, ...

simpatikolitici

simpatikolitici (simpatički + grčki λυτός: topiv, rastavljiv) (sympatholytica), sredstva koja koče simpatički ...

simpatikomimetici

simpatikomimetici ili adrenergična sredstva (znanstv. lat. sympathomimetica, od simpatički + grč. μιμητιϰός: ...

sinergist

sinergist (prema grč. συνɛργɛῖν: zajedno djelovati), čimbenik koji djeluje u istom smislu: a) ljekovita ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36