Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

sulfonamidi

sulfonamidi (sulfon[ske kiseline] + amidi), kemoterapeutici, amidi sulfonskih kiselina. Njihova je primjena ...

Supek Zlatko

Supek, Zlatko, hrvatski liječnik i farmakolog (Tešanj, BiH, 8. XI. 1914 – Zagreb, 29. VIII. 2004). Sveučilišni ...

supozitorij

supozitorij (srednjovj. lat. suppositorium, od lat. supponere: podložiti, podmetnuti) (čepić), kruti ...

šalmugra ulje

šalmugra ulje (chaulmoogra ulje) (engl. chaulmoogra < bengalski cāulmugrā), ljekovito sredstvo koje ...

Štivić Ivan

Štivić, Ivan, hrvatski kemičar i farmaceut (Batina, 18. I. 1912 – Zagreb, 9. XII. 2003). Profesor na ...

tablete

tablete (prema franc. tablette: pločica), kruti ljekoviti pripravci u obliku okruglih, ovalnih, ili ...

talidomid

talidomid (tvornički naziv proizvoda) (Contergan, Talimol, Sedimide i dr.), C13H10N2O4, derivat imida ...

Tartalja Hrvoje

Tartalja, Hrvoje, hrvatski farmaceut (Konjic, BiH, 2. V. 1907 – Zagreb, 11. VII. 1990). Bavio se općom ...

teobromin

teobromin (teo- + grč. βρῶμα: hrana), 3,7-dimetilksantin, blagi diuretik i srčani vazodilatator; širi ...

teofilin

teofilin (teo- + grč. φύλλον: list), 1,3-dimetilksantin, sredstvo za liječenje srčanih bolesti; širi ...

|<  <  31  32 (33)  34  35