Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

benzodijazepini

benzodijazepini (benz[en] + dijazepin) →  psiholeptici ...

beta-blokatori

beta-blokatori, sredstva za liječenje povišenoga arterijskog tlaka (hipertenzije), angine pektoris ...

bilinar

bilinar (biljaruša), zapis pučke medicine s opisom i slikama biljaka te s podatcima o načinu pripremanja ...

biofarmacija

biofarmacija (bio- + farmacija), farmaceutska disciplina, koju su 1960. utemeljili G. Levy i J. G. Wagner, ...

bolus

bolus (grč. βῶλος: gruda, grumen). 1. Zalogaj hrane kuglasta oblika, nastao u ustima žvakanjem, pa ...

Bovet Daniel

Bovet [bɔvε'], Daniel, švicarski farmakolog (Neuchȃtel, 23. III. 1907 – Rim, 8. IV. 1992). Poznat po ...

Bradanović Antun

Bradanović, Antun, hrvatski prirodoslovac (Vis, 30. X. 1879 – Split, 13. V. 1944). Nakon studija filozofije ...

bronhospazmolitici

bronhospazmolitici (bronho- + spazam + -litik), sredstva za liječenje plućnih bolesti – bronhalne astme ...

burovljeva voda

burovljeva voda, otopina aluminijeva subacetata, koju je njemački liječnik Karl A. Burow (1809–74) priredio ...

cefalosporin

cefalosporin (prema gljivici Cephalosporium acremonium), predstavnik skupine antibiotika iz reda beta-laktama. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|